بانک مقاله های آموزشی و فرهنگی

وب سایت شخصی محمود حسینی

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
صفحه نخست دوره های تحصیلی آموزشی آمادگی وپیش دبستانی ضرورت آموزش حقوق شهروندي در مدارس


ضرورت آموزش حقوق شهروندي در مدارس

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
میانگین امتیار کاربران: / 2
ضعیفعالی 

 

20-25-43ضرورت آموزش حقوق شهروندي در مدارس
_____________
يونس‌ رومياني،پروانه‌ ولوي و وحيده نصاري

واژه شهروند معادل واژه انگليسي Citizenاست که در آن واحد مي تواند داراي دو مفهوم باشد. نخست مفهومي که داراي يك منشا تاريخي است، يعني زماني که انقلاب هاي سياسي بورژوازي در قرن نوزدهم اتفاق افتاد و دولت هاي جديدي به وجود آمدند که مدعي شدند مشروعيت خود را ديگر نه همچون دولت هاي گذشته از بالا( از کليسا يا از اشرافيت) بلکه از پايين يعني از «مردم» يا «ملت» مي گيرند. از اين زمان شهروند به معني واحد تشکيل دهنده مردم يا ملت است. در اين معنا شهروند يک مفهوم کاملا سياسي و حقوقي است که در قوانين تمام دولت هاي ملي به آن اشاره شده است. اين واحد اجتماعي بر اساس گروهي از قراردادهاي اجتماعي يا همان قوانين گوناگوني که در حوزه هاي
مختلف زندگي وجود دارد با دولت پيوند مي خورد. مفهوم شهروند معناي ديگري نيز دارد که اين معنا بيشتر در کشور ما (ايران) رايج است. در اين معنا، به هر يک از ساکنان شهر مي توان شهروند گفت زيرا در چارچوب حقوقي و سياسي

گروهي از وظايف و حقوق تعريف شده قرار مي گيرند.

از مفهوم "شهروند" در طي دوران مختلف تاريخي درکشورمااستفاده نشده است. به عبارت ديگر آنچه در لفظ و كلام يا به صورت حقوق رسمي موجود نبوده است در هنجارهاي اجتماعي دوره هاي مختلف تاريخي جود داشته است که قديمي‌ترين الگوي آن نيز از تعليمات زرتشتي الهام گرفته شده بود.
يكي از مسائل مهمي كه در رابطه با مفهوم شهروند و شهروندي وجود دارد اين است كه چگونه مي توان آن را تعليم و آموزش داد تا بر اساس آن شاهد اجراي صحيح آن در جامعه و شناخت وظايف و تكاليف مبتني بر آن بود. در اين رابطه صاحب نظران مدرسه را بهترين مكان براي آموزش و تعليم اين مقوله مي دانند. آنها معتقدند چون مدرسه بعد از خانه دومين محيطي است که کودکان و نوجوانان قسمت اعظم وقت خود را در آن سپري مي کنند، و نقش مهمي در رشد شخصيت و انتقال دانش و مهارت هاي زندگي به آنها دارد، در نتيجه آشنايي با شهروند و شهروندي نيز از جمله مهارتهايي است که در مدرسه بايد آموزش داده شود و دانش آموزان رده هاي مختلف تحصيلي بايد حقوق، تکاليف و مسئوليتهاي شهروندي را در مدرسه فرابگيرند. به عبارت ديگر گنجاندن مطالب مهم و ضروري در مورد حقوق شهروندي براساس اصول و قواعد در برنامه درسي و کاربردي ساختن آنها توسط نظام آموزش و پرورش حاکم بر هر کشوري، افراد متعهد و مسئول و آگاه را پرورش خواهد داد که خواهند توانست نظام نماينده –شهروند را (که نظامي عادل و قانونمند است) بنا نهند؛ نظامي که افراد جامعه در آن حق آزادي، حق مشارکت، حق انتخاب و.... را داشته باشند. برخي از صاحب نظران نيز ضرورت آموزش شهروندي را پرورش قابليتهايي در فرد که با افراد ديگر جامعه همزيستي اجتماعي سالمي پيدا کنند مي دانند. در واقع فرد با آموزشهايي که در زمينه حقوق شهروندي از طريق نظام آموزشي و مدارس دريافت مي کنند به فردي مستقل که داراي حس مسئوليتهاي اخلاقي و اجتماعي رشد يافته اي باشد تبديل شود و عضو سودمندي براي جامعه گردد. به همين دليل آشنا شدن با اين حقوق و ضرورت آموزش آنها به شهروندان، مزاياي زيادي مي تواند داشته باشد. بنابراين آموزش حقوق شهروندي در مدارس ضرورت پيدا خواهد کرد.
پيشينه تحقيق
شهروند به نقل از آشوري (1373: 221) فردي است در رابطه با يک دولت، که از سويي برخوردار از حقوق سياسي و مدني است و از سوي ديگر ،در برابر دولت تکليف هايي به عهده دارد. يا به تعبير گيدنز؛ به عضو يک اجتماع سياسي که داراي حقوق و وظايفي در ارتباط با اين عضويت است (به نقل از حقيقي، 1365). همچنين وي براي حقوق شهروندي تعاريف زير را عنوان نموده است.
آنتوني گيدنز: حقوق مدني را حقوق قانوني همه ي شهرونداني مي داند که در اجتماع ملي معيني زندگي مي کنند (1367: 795).
تي .اچ .مارشال (1373) سه نوع حق در ارتباط با رشد شهروندي تشخيص داده است:
* حقوق مدني: به حقوق فرد در قانون اطلاق مي شود .
اين حقوق شامل امتيازاتي است که بسياري از ما امروز آن را بديهي مي دانيم اما بدست آوردن آنها زماني دراز طول کشيده است. حقوق مدني شامل : آزادي افراد براي زندگي در هر جايي که انتخاب مي کنند، آزادي بيان و مذهب، حق مالکيت و حق دادرسي يکسان در برابر قانون است.
* حقوق سياسي: به ويژه حق شرکت در انتخاب شدن، رفاه اقتصادي و امنيت مربوط مي شود. اين حقوق شامل، مزاياي بهداشتي و درماني، تامين اجتماعي در صورت بي کاري و تعيين حداقل سطح دستمزد است.
از آنجا که آموزش شهروندي براي آماده کردن دانش آموزان و افراد از نظر دانش کافي و درک تاريخ ملي و ساختارهاي زندگي سياسي و مدني تلاش مي کند، متوجه خواهيم شد که آموزش شهروندي تنها به آموزشهاي مدرسه اي محدود نمي شود بلکه بايد درون خانواده، مدرسه، جامعه و محل کار و به وسيله ساير نهادها و بنيادها ي اجتماعي به صورت آموزش تا پايا ن عمر افراد ارائه شود ( آقازاده، 1385 ).
در پژوهشي که دکتر لويسي شهيدي (1385) با عنوان "نوآوري در آموزش، زندگي به شيوه شهروندي را چگونه
مي توان آموخت"، مطالبي در مورد حقوق شهروندي و آموزش آن آورده است. وي در ابتدا سه نوع حقوق اصلي را که حقوق مدني،سياسي و حقوق اجتماعي –اقتصادي مي باشد را مطرح کرده که امروزه به منزله يک امرجهاني تلقي شده که قابل تفکيک مي باشند و از نظر اخلاقي سودمند و قابل بهره وري هستند.
*حقوق اجتماعي –اقتصادي: عبارتنداز امنيت جاني، امنيت مالي، همچنين دارا بودن حق زندگي به مانند يک فرد متمدن و برخورداري از حق آموزشي و تحصيل، عدالت اجتماعي و اقتصادي.
آموزش شهروندي
آموزش شهروندي عبارت از رشد و پرورش دادن ظرفيتهاي افراد و گروه ها براي مشارکت و تصميم گيري و عمل آگاهانه و مسئولانه در زندگي اجتماعي و سياسي و اقتصادي و فرهنگي است. اين آموزشها شامل حقوق انساني، رشد مستمر و همه جانبه، اخلاق و ارزشها، صلح و مسالمت جويي، برابري اجتماعي و حرمت نهادن به تفاوتهاست.
از آنجا که رسانه هاي عمومي (تلويزيون ،راديو ، اينترنت ، روزنامه ها و مجلات ) نقش مهمي در شکل گيري و تغيير نگرش و انديشه و رفتار شهروندان دارند و ممکن است حقوق انساني آنان را مخدوش کنند و از آنجايي که اين کار در همه جاي جهان صورت مي گيرد، آموزش و شناخت روش ها و عملکردهاي رسانه ها و چگونگي اطلاع رساني درست و نادرست و قضاوت عيني در قبال رسانه ها ضرورت مي يابد. در مورد دانش و هنرها نيز، که در عصر کنوني تأثير عظيمي بر بينش و نگرش و رفتار شهروندان، به ويژه کودکان و نوجوانان و جوانان دارند لازم است آموزشهاي کافي به دانش آموزان داده شود.
بعلاوه آموزش شهروندي مهم است چون افراد جامعه بايد ياد بگيرند که به نحوي موثر در بهبود بخشيدن به امور گوناگون جامعه محلي و ملي و جهاني مشارکت کنند. تربيت شهروندان فعال و مسئول کمک بزرگي به پيشرفت فردي و اجتماعي و حفاظت از طبيعت و محيط زندگي است. اين آموزشها مي تواند توسط خانواده و مدرسه و رسانه هاي همگاني و نهادهاي اجتماعي صورت گيرد، اما مسئوليت اصلي آن بر دوش نظام آموزش و پرورش است که بايد به گونه اي عملي و در جريان ارتباطهاي دانش آموزان با يکديگر و با ساير افراد و گروه‌ها از آنان شهرونداني فعال و مسئول بسازد.
از آنجا که ادراک افراد از حقوق و مسئوليتهاي شهروندي متفاوت (و گاهي متعارض) است، همه ي افراد نيازمند آموزش شهروندي براي کنش و واکنش مسالمت آميز در برخورد با تفاوتها هستند. اين آموزش ها مي تواند در برگيرنده راهبردهاي گفت و گو، مصالحه، آگاهي يافتن از فوائد تفاوتهاي فردي و اجتماعي، رشد ويژگيهاي دروني پذيرش تفاوتها و آگاهي از تعارض هاي تهديد کننده حقوق انساني ( مانند نژاد پرستي، تبعيض جنسي، برتربيني گروههاي معين اجتماعي و فرهنگي و تعصبات فرقه گرايانه) و ضرورت مقابله با آنهاست.
از آنجا که شهروندي يک فرايند مر بوط به تمام عمر است. همه افراد در تمام طول زندگي خود نيازمند آموزشهاي متناسب با شهروندي در مراحل گوناگون زندگي هستند. دانش آموزان نيز نيازمند آن هستند که در زمينه هاي اخلاقي، رشد اجتماعي و دانش و درک درست از جهان آموزش ببينند، در تمام تصميم گيريهاي مربوط به خودشان در خانه و مدرسه و جامعه مشارکت کنند و به عنوان يک شهروند، به صورتي فعال در مناسبات اجتماعي متناسب با احوال خودشان قرار گيرند (لطف آبادي،1385).
آموزش و پرورش بايد به کودکان و نوجوانان کمک کنند تا شهرونداني مسئول، مشارکت کنندگاني فعال در امور زندگي اجتماعي و فرهنگي، يادگيرندگاني موفق و علاقه مند و افرادي متکي به خود و قابل اعتماد بار آيند. وقتي که دانش آموزان به سن نوجواني و جواني مي رسند مدرسه بايد به آنان بياموزد که چگونه يک زندگي مستقل براي خود ايجاد کنند و علاوه بر مهارتهاي ضروري، مشاوره و آموزش لازم در زمينه ادامه تحصيلات، پيدا کردن شغل، استقلال يافتن از خانواده، مديريت امور مالي خود و آشنايي با قوانين و برقراري ارتباط با ادارات و مسئولان دولتي به آنان آموزش دهد. نوجوانان و جوانان نيازمند ترکيب پيچيده اي از شايستگيهاي فکري و رفتاري و مهارت هاي گوناگون نظري و عملي براي آغاز زندگي مستقل خود هستند و مدرسه بايد نقش خود در کمک به آنان را در اين امور پيچيده ايفا کند تا بتوانند به زندگي اجتماعي وارد شوند و نقش مستقل خود به عنوان يک شهروند مسئول را ايفا کنند.
ضرورت آموزش حقوق شهروندي
با ذکر مولفه هاي حقوق شهروندي مي توان به ضرورت آموزش حقوق شهروندي در مدارس پي برد. برخي از مولفه هاي حقوق شهروندي موارد زير را شامل مي شود:
حق آزادي و اظهار نظر، امنيت فردي، آزادي مهاجرت، آزادي اجتماعات، بر خورداري از محيط زيست سالم، بر خورداري از تسهيلات آموزشي بدون تبعيض، تعهدات دولت به مشورت با جامعه، احترام به عقايد همه، برابري انسانها، ضرورت اشتغال زايي و آموزش براي مردم محلي، آزادي انتخاب و شغل، حق راي دادن و نامزد شدن در انتخابات و.... مي بينيم که هر کدام از اين مولفه ها حق آزادي و اظهار نظر به فرد مي دهند. يعني اينکه فرد مي تواند اختيار بيشتري در سياست گذاري دولت داشته باشد و در اين صورت احتمال انعکاس خواسته ها و آرمانهاي مردم بيشتر
مي شود. اين مردم عادي هستند که نتايج سياستهاي دولت را عملا لمس مي کنند و تنها اگر مجراهايي کارامد و منسجم براي فشار آوردن و تاثير گذاري از پايين وجود داشته باشد، دولت نيز نتايج واقعي عملکردهاي خود را منعکس مي کند.
حال اگر در مدارس دانش آموزان با آزاديهايي که جزء حقوق مدني و سياسي افراد است و از جمله آنها آزادي بيان، آزادي اجتماعات، امنيت فردي و ... آشنا شوند. نه تنها موجب رشد فردي در آنها فراهم مي گردد، بلکه باعث افزايش روحيه مشورت، مشارکت، شرکت در تصميم گيريهاي گروهي وتوجه به انجام کارهاي جمعي در آنها نيز مي گردد. لازم به ذکر است که آشنايي دانش آموزان با حقوق مطرح شده و پيوستن به ديگران و تلاش براي هدفهاي مشترک، با هدفها يا تصميم گيري هاي جمعي و نظارت مردم بر دولت تفاوتي ندارد. چون اين حقوق، پايه هاي اساس چنين قدرتي را براي جامعه فراهم مي آورند. در ضمن افراد و دانش آموزان با درک اينکه حقوق آنها مغفول واقع نمي شود و تضييع نمي گردد در انجام کارهاي محوله فعاليتهاي بيشتر و بهتري انجام مي دهند.
در کشورهايي که براي شهروندانشان ارزش ويژه اي قائل هستند، رسيدگي به خسارات ناشي از تصميمات غير قانوني دولت از طريق دادگاه ها صورت مي پذيرد. در مواردي نيز که سوءمديريتي (مثل غفلت آنان از مسائل، تأخير در انجام وظايف يا تمايل به خود رأيي)وجود دارد نيز مي توان از نمايندگان منتخب در خواست رسيدگي و اصلاح امور را کرد. براي مثال نهادهايي به نام "منشور شهروند " تاسيس شده است که از طريق آن خساراتي که در نتيجه عدم توجه به معيارهاي مشخص از سوي دولت بر مردم تحميل شده است جبران مي شود.
چگونگي آموزش حقوق شهروندي
طييعتاً آموزش حقوق شهروندي از وظايف نظام آموزشي و بالاخص مدرسه مي باشد. مهمترين هدف يک مدرسه تربيت يک شهروند خوب براي جامعه است (از جمله کشورهايي که در زمينه آموزش حقوق بشر وشهروندي توسط مدارس پيشرفت زيادي داشته است، کشور سوئد است). در مدارس، آموزش حقوق شهروندي بايد از تمام مراحل برنامه درسي ملحوظ شود و چنين نباشد که رشته اي جداگانه تشکيل دهد و در بعضي مقاطع به کار برده شود ودر بعضي مقاطع ديگر به کار برده نشود.
در دوره دبستان آموزش حقوق شهروندي وحقوق بشر از طريق قصه، حکايت، نمايشنامه و بازي انجام مي گيرد؛ براي مثال به عقيده کارکنان آموزش پرورش آمريکا نقالي و نمايشنامه هاي تئاتر، احترام به حقوق انسان را به دانش آموزان تعليم مي دهد. همچنين در دوره دبستان به منظور آموزش حقوق شهروندي، به کاربردن روشهاي مبتني بر شرکت فعالانه دانش آموزان توصيه شده است؛ مثلا در ايالات متحده آمريکا به شاگردان سالهاي آخر دبستان غالباً مسئوليتهايي مثل آماده ساختن تابلو اعلانات و نمايشگاه ها، استقبال کردن از بازديد کنندگان و کارکردن در دفاتر و کتابخانه مدرسه و همچنين بازديد از ادارات محلي، بنگاه هاي تجاري و صنعتي و اماکن فرهنگي وتاريخي به منظور آشنايي با حقوق شهروندي به دانش آموزان محول مي گردد
(لويسي، 1365).
در برنامه هاي آموزشي دوره دبيرستان مسلماً فرصت بيشتري براي آموزش حقوق شهروندي به دانش آموزان نسبت به دوره دبستان وجود دارد. در اين دوره آموزش مستقيم اين حقوق در دروس تاريخ، مطالعات اجتماعي، تعليمات ديني وادبيات انجام مي گيرد. همچنين دراين دوره دانش آموزان برخلاف دوره ابتدائي که از طريق فعاليتهاي ملموس و عيني با اين حقوق آشنا مي شوند، مي توانند از طريق مطالعه کتب و اسنادي که به آموزش اين حقوق پرداخته است آشنايي کافي با اين حقوق پيدا کنند (لويسي، 1365).
هدفهاي آموزش حقوق شهروندي:
1- فهماندن تدريجي اين مطلب که مدرسه يک اجتماع است وکمک کردن به دانش آموزان جهت ادغام شدن در اين اجتماع.
2-وادار کردن کودکان به شرکت در زندگي مدرسه و بسط فضائل اجتماعي از قبيل احترام به حقوق ديگران؛ حس همبستگي انضباط و مسئوليت در نزد او.
3-آموزش دادن به او به اينکه مطابق راه ورسم دموکراسي زندگي کند.
از جمله کارهايي که در اين دوره براي تحقق اهداف بالا و همچنين آموزش شهروندي صورت مي گيرد عبارتند از:
1- بايد به کودکان فهماند که موجودات بشري به هم وابسته اند و همه با هم همکاري دارند.
2- بايد با نقل تاريخ مردان وزنان گذشته آرمان برادري، حقيقت، عدالت، شجاعت و همبستگي بشري را در روح کودک دميد.
3- بايد به همه کودکان کمک کرد که شهر و کشور خود را بشناسند تا به اين واسطه باوظايف افراد و اقشار مختلف آن کشور و کارهايي که آنها انجام مي دهند و نيز به نقائص موجود در آن پي ببرند تا به نوبه خود براي بهترساختن زندگي درآن کار کنند.
همچنين در حدود سالهاي آخر دبستان کودکان بايد قادر باشند که مستقيماً به مطالعه اعلاميه هاي که سازمان ملل متحد و ديگر سازمانها در اين مورد ارائه داده اند و همچنين فصول ساده اعلاميه حقوق بشر بپردازند.
در دبيرستان نيز مانند دبستان، سازمان، روحيه و محيط مدرسه عناصر اساسي آموزش حقوق شهروندي هستند در مقايسه با دبستان، دبيرستان (که در بعضي کشورها مدرسه متوسطه نيز ناميده مي شود و ناظر بر جوانان 12 تا 18 ساله است ) امکانات وسيعتر و متنوع تري براي آموزش اين حقوق و ميدان پهناورتري براي آزمون عملي طرق به کار بستن و محترم شمردن اين حقوق فراهم مي شود. در اين دوره در نخستين سالهاي دبيرستان روشهاي فعالانه همراه با به کارگيري رايج ترين وسايل بصري موجب جلب توجه دانش آموزان به اين مقوله خواهند شد. پس از نشان دادن تصاوير، فيلم هاي متحرک و ثابت در کلاس درس و نيز خبري که مسئله حقوق شهروندي و حقوق بشر را مطرح مي کند، بايد ميان دانش آموزان و معلم در زمينه آزادي بحث و گفتگو وجود داشته باشد. در جريان اين بحث معلم بايد به روشن شدن ذهن و افکار دانش آموزان کمک کند تا به اين واسطه قدرت داوري، قضاوت و انتقاد آنها تکامل پيدا کند. در مقطع دبيرستان نيز مانند ديگر سطوح آموزشي، آموزش مربوط به حقوق شهروندي از آموزش مربوط به تفاهم و همکاري جدايي ناپذير است. براي مثال در ماده 26 اعلاميه حقوق بشر چنين آمده است که آموزش و پرورش بايد روحيه تفاهم، و بردباري را ميان همه ي ملتها و همه گروههاي نژادي يا مذهبي و همچنين اعضاي يک کشور برآورده سازد (کيد ، 1351).
شهروندي و مهارت زندگي
مفهوم شهروندي در درجه اول، داراي وجوه مشترک با مهارتهاي زندگي در سطح محلي و ملي است و در درجه دوم، با مهارتهاي زندگي درجامعه ي جهاني ارتباط دارد. درچنين ديدگاهي است که نه بر اساس رويکرد روان شناسي فرديت و اجتماعي جوامع پيشرفته صنعتي بلکه بر پايه روش زندگي ايراني، مي توان مهمترين مهارتهاي مورد نياز دانش آموزان نوجوان و جوان را براي زندگي سعادتمندانه اي کرد.
مهمترين مهارتهايي را که مي توان براي دانش آموزان پيشنهاد داد به شش گروه قابل تقسيم است. اولين گروه از مهارتها که دانش آموزان بايد ياد بگيرند، شناخت زندگي فردي، خانوادگي، اجتماعي، فرهنگي، ملي و ديني در کشور، است. دومين گروه از مهارتها که دانش آموزان بايد ياد بگيرند، اين است که
دانش آموزان سلامت جسمي، بهداشت فردي و زيست محيطي را حفظ کنند و بهبود بخشند تا زندگي براي آنان و ديگران آسانتر شود. گروه سوم از مهارتها، آن است که نوجوانان و جوانان دانش آموز ياد بگيرند که نظم و قانون مداري و عدالت را در همه حال رعايت کنند و در همه اموري که انجام آنها بر عهده آنان است، احساس مسئوليت داشته باشند. چهارمين گروه از مهارتها اين است که دانش آموزان مناسبات سالم اجتماعي، نظير هم دلي، هم دردي، کمک رساني، رشد مهارتهاي زباني توانايي بر قرار کردن ارتباط موثر و ثمر بخش با ديگران، بده بستان برابر و عادلانه، دوست داشتن هم زبانان، همراهان، هموطنان و انواع ديگر ارتباطهاي مبتني بر کرامت انساني را فرا بگيرند. گروه پنجم از مهارتها، که اهميت ويژ اي در هويت و شخصيت و زندگي فردي و خانوادگي و اجتماعي نوجوانان و جوانان دارد، مهارتهاي شغلي است. ما از اين بابت در کشور خود مشکلات بي شماري داريم و جا دارد آموزش و پرورش، هم با فراهم کردن زمينه هاي مهارتهاي شغلي در ذهن و روحيه و رفتار تمام دانش آموزان (مانند دقت و نظم و مسئوليت و پي گيري و نو آوري و شکل گيري درست هويت شغلي ) و هم در برنامه ريزي هاي آموزش فني و حرفه اي سطوح بالاتر تحصيلي از نظر آموختن دانش و مهارتهاي تخصصي به نوجوانان و جوانان و ايفاي نقش و اعمال فشار بر نهادهاي مسئول تأمين فرصتهاي شغلي براي جوانان، نقش حياتي خود را به درستي ايفا کند. گروه ششم از مهارتها اين است که دانش آموزان در هر سني خود را چنان که هستند و بدان گونه که مي توانند باشند، به درستي بشناسند و شيوه زندگي خود را بر اساس توانايي ها،
استعدادها، هدفهاي کوتاه مدت و ميان مدت و دراز مدت و در راستاي تحقيق باورها و آرزوهايي که دارند، سازماندهي کنند. ويژگيهاي شهروندي نيز بخش جدايي ناپذير از همين مهارتهاست و همان گونه که شاهد هستيم، مهارتهاي شماره ي يک تا پنج در زندگي شهروندي، اهميت بيشتري دارند و مهارت شش زمينه ساز مهارتهاي شهروندي است.
آموزش فلسفه و روش تفکر
آموزش شهروندي ملي و جهاني به دانش آموزان موجب افزايش مشارکت و تصميم گيري درست در زمينه مسائل دور و نزديک زندگي اجتماعي و فرهنگي مي شود، اين آموزش نيازمند انواع مهارت هاي تفکر (به ويژه جست و جوگري، تفکر منطقي، تفکرحل مسئله، تفکر مراقبت کننده، تفکر خلاق و تفکر نقاد) است. براي اين منظور راهبردها روشهاي گوناگون آموزش فلسفه و درست انديشيدن به دانش آموزان وجود دارد.
روشهايي که ماتيو ليپمن (1988و1993) ارائه کرده و "انجمن پيشبرد جست و جوهاي فلسفي و باز تاب آن در آموزش و پرورش" آنها را گسترش داده است، بر رابطه نزديک فکري معلم و دانش آموز و ايجاد انگيزه براي آغاز يک بحث و گفت و گو
از طريق طرح يک داستان، يک قطعه شعر، بيان يک واقعه، و ارائه يک تصوير يا يک مطلب از کتاب و روزنامه و امثال آن، تاکيد دارد. پس از ايجاد انگيزه، فرصتي به دانش آموزان داده مي شود تا به تفکر بپردازند و سپس گفت و گوهاي گروهي خود را آغاز کنند. اين گفت وگوها از ارائه اطلاعات ساده شروع مي شود و هر مطلبي که ارئه مي شود مقدمه جستجوگري و طرح سئوالات دقيق تر براي تعمق بيشتر درباره آن است. کار معلم، که نقش تسهيل کننده گفتگو ها را دارد اين است که انگيزه اوليه را ايجاد کند، واسطه طرح سئوالات بيشتر باشد، و راهبردهاي مناسب براي بحث و گفتگوها ي ثمر بخش را ارئه دهد (لطف آبادي،1385).
اين آموزش ها، افزون بر يادگيري درست انديشيدن، باعث رشد امنيت و عزت نفس، اعتماد متقابل، مهارتهاي عاطفي، مهارتهاي يادگيري گروهي، مهارتهاي بين فردي و حل مسآله، فهم و پذيرش ديدگاه هاي متفاوت، رشد هويت جمعي و بهبود مناسبات شهروندي مي شود. اين بحث ها و گفتگو ها مي توانند به ايجاد گروه هاي جستجوگري فلسفي در مسائل گوناگون نيز بينجامد و مدرسه را به مکان پژوهش و کوشش براي انديشه درست تبديل کنند. با چنين ديدگاه ها و برنامه ها و اقداماتي است که مي توان آموزش شهروندي ملي و جهاني همراه با پرورش انديشه ي درست و تحکيم هويت و نظام ارزشي دانش آموزان ايران را تحقق بخشيد.

این مطلب را در سایت خود درج کنید

جهت درج این مطلب در وب سایت خود,
متن زیر را کپی و در مطالب سایت خود وارد نمایید.
پیش نمایش :


 

افزودن نظر
کد امنیتی
بازنشانی

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی


سخن روز

اسـتـیـون هـاوکـیـنگـــــ

حـتـی افـرادی هـم که مـعـتـقـد هـستـنـد سـرنـوشـتـــــ هـمه از قـبـل تعـیـیـن شـده و قـابـل تغـیـیـر نیـسـتـــــــ ؛ مـوقـع رد شـدن از خـیـابـان ابـتـدا دو طـرفـــــ آن را نگاه میـکـنـنـد .

اطلاعات سايت

اعضا : 46
مطالب و محتوا : 1306
مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 8104116

نظرسنحی

ارزیابی شما از عملکرد وزارت آموزش و پرورش چیست؟
 

روز شمار

 
سه شنبه
1396
ارديبهشت
5
 

عضویت و ورود به سایت

با سلام عضویت شما راگرامی می دارم .

منتظر بازدید مجدد شما از سایت مقالات آموزشی و فرهنگی و نظرات سازنده تان می باشم محمود حسینی

آمار بازديدكنندگان

بازديد امروز541
بازديد ديروز :126
بازديد اين ماه :8847
بازديد كل :444618
بيشترين بازديد روزانه :1490