بانک مقاله های آموزشی و فرهنگی

وب سایت شخصی محمود حسینی

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
صفحه نخست پیکهای مشاوره و حکایتها عمومی راه هاي ايجاد خلاقيت در دانش آموزان


راه هاي ايجاد خلاقيت در دانش آموزان

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
میانگین امتیار کاربران: / 8
ضعیفعالی 

 

راه هاي ايجاد خلاقيت در دانش آموزانCreativity

----------------------
«خلّاقيت » جنبه هاي متعدد ي دارد که هر کدام از آنها بايد در جاي خود بررسي شوند. يک جنبه بسيار مهم خلاقيت ، وجود شرايط لازم براي بروز اين استعداد همگاني است. بنابراين آموزش و پرورش براي رشد خلاقيت و نوانديشي در دانش آموزان ، بايد به درک درست و روشني از شرايط موجود برسد و در گام بعدي برمبناي فلسفه تعليم و تربيت و هدفهاي اصولي و معيارهاي علمي معتبر بکوشد، تصوير روشني از شرايط مطلوب خلاقيت رسم کند. در اين صورت مي تواند با کمترين وقت، انرژي و سرمايه، مسير پرورش و شکوفايي خلاقيت ها و نوانديشي هاي دانش آموزان را هموار سازد

.
امروزه ثابت شده است که خلاقيت يک ويژگي صرفاً ذاتي نيست، بلکه همه انسانها از اين توانايي برخوردار هستند و همه درجات گوناگوني از اين استعداد را دارند. علاوه بر اين عواملي همچون مهارت يابي ، آموزش پذيري ، انعطاف پذيري ، سطح دانش و آگاهي ، خطرپذيري ، نترسيدن از اشتباه و شکست نيز در ميزان خلاقيت و نوآوري دانش آموزان تأثير فراوان دارند. معلم مي تواند همه ي اين عوامل را به صورت يک مجموعه در دانش آموزان شناسايي کند و بکوشد آنها را پرورش دهد. در اين مقاله سعي شده است عوامل مؤثر در خلاقيت شناسايي و راهکارهايي براي پرورش اين توانايي در دانش آموزان ارائه شود.
تعريف خلاقيت:
خلاقيت ؛ نمايش بالاترين درجه سلامت عاطفي
خلاقيت ؛ دوباره نگاه کردن است.
خلاقيت ؛ خارج شدن از پشت درهاي بسته است.
خلاقيت ؛ فرايند مقابله اي واقع بينانه با يک مسئله و درگيري و جذب شديد
آگاهي با هوشياري و مرتبط ساختن مطالب با يکديگر به نحوي تکامل يافته.
اهميت و ضرورت خلاقيت در آينده:
وقتي در جهان با مسائل نامتجانس و ناهمگون ، منابع محدود و پايان يافتني، سرعت تغييرات و مسائل ديگري از اين قبيل مواجه مي شويم، نياز به خلاقيت و شعله هاي بينش دروني آشکارتر مي شود. با اين که هيچ يک از ما دقيقاً نمي دانيم در آينده چه چيزي در انتظار ماست، برخي حقايق و نيازهاي آينده به نحو فزاينده اي براي ما روشن تر مي شوند.
آموزش مهارت هاي سازگار ي و وفق دادن بايد بخش عادي مواد درسي را در کلاس هاي درس تشکيل دهند. نبوغ ، ساختن آينده در مغز خلاقي است که مي تواند خود را با الگوهايي که در آينده در بر دارد وفق دهد. اين مسئله نياز به خلاقيت يا انفجارهاي بينش دروني را آشکار
مي سازد. مهارت هاي تفکر خلاق بايد مهم ترين مهارت هاي سازگاري و قابليت انطباق به حساب آيند.
براي خلاق ساختن دانش آموزان مي توان اقدامات زير را به کار بست:
1. آشنا ساختن مديران و معلمان با مفاهيم خلاقيت و راهکارهاي پرورش و تقويت آن در فراگيران
براي آشنا ساختن مسئولان مدارس و معلمان با خلاقيت و شيوه هاي پرورش آن ، مي توان از آموزش در دوره هاي ضمن خدمت استفاده کرد. معلمان ، مربيان و مديران پس از آشنايي با راهکارهاي پرورش خلاقيت در فراگيران در اين دوره ها مي توانند اين راهکارها را در کار خود به کار گرفته و ضمن دوري از هر گونه سخت گيري هاي بي مورد و بي جا دانش آموزان را به مشارکت فعال در تدريس و انجام کار گروهي تشويق کنند. همچنين مي توانند به دانش آموزان آزادي هاي معقول بدهند تا با خيال راحت و اطمينان خاطر نظرات و عقايد خود را بيان کنند. اين گونه تدبيرها زمينه ي پرورش خلاقيت در فراگيران را فراهم خواهد آورد.
2. تغييرات اساسي در کتاب هاي درسي
هرچند با استفاده از مطالب و مفاهيم موجود در کتا بهاي درسي و شيوه هاي تدريس موجود نيز مي توان به پرورش خلاقيت کمک کرد اما براي استفاده بيشتر و بهتر از اين امکانات و ضرورت خلاقيت لازم است در تأليف کتاب هاي درسي فقط ارائه ي مطالب در سطح دانش نباشد بلکه متن درس و سوالات آخر درس به گونه اي باشد که دانش آموز را به تفکر وادارد و در نتيجه زمينه ي مشارکت دانش آموز را براي شرکت در بحث گروهي فراهم نمايد .
3. تغييرات در شيوه ارزشيابي و امتحانات
براي پي بردن به ميزان موفقيت دانش آموز در دروس و نتيجه گير ي از کار خود از سيستم ارزشيابي بهره مي بريم. ارزشيابي نيز بايد بتواند خلاقيت دانش آموز را بسنجد . يعني به جاي سوالات تستي و کوتاه پاسخ يا سوالات همگرا از سوالات واگرا يا سوالاتي که دانش آموز را به تفکر و ارائه ي عقيده و نظر وا دارد.به همين منظور مي توان به پرسش هاي مستمر و فعاليت هاي خارج از کلاس و مرتبط با موضوع بها داده و زمينه رشد خلاقيت و شکل گيري آن را از اولين سالهاي ورود به مدرسه فراهم نمود.
4. علاقه مند کردن دانش آموز به مطالعه
تصور کنيد دانش آموزي که از ابتداي کودکي با کتاب آشنا مي شود و با نويسنده هاي گوناگون ، داستانهاي مختلف و سرزمين ها و فرهنگ هاي متفاوت ، علوم و هنرهاي جديد يا حوادث مهم تاريخي آشنا شود ؛ به طور حتم متفکر بار خواهد آمد و در نتيجه ارتباط با شخصيت هاي گوناگوني که در داستانها مطالعه نموده تفکر و خلاقيت را در او ايجاد مي کنند و با
بهره گيري از تخيل که ضرورت اساسي خلاقيت است، دنيايي بزرگ و پهناور مقابل چشمان کودک گشوده مي شود و مي تواند آزادانه خيال پردازي کند. بنابراين ضروري است هر چه بيشتر کتابخانه ها ي مدارس و به خصوص کتابخانه هاي کلاسي را فعال کنيم. در ضمن با برگزاري مسابقات کتابخواني به شيوه ي فردي يا گروهي علاقه به مطالعه را تقويت کنيم.
5. استفاده صحيح و مطلوب از ساعات درس انشا
درس انشا پايه و اساس تفکر و خلاقيت در دانش آموز است که متأسفانه در برخي مدارس بي اهميت تلقي مي شود. استفاده معلمان از موضوعات تکراري و کليشه اي روش درستي نيست. براي استفاده مطلوب تر از ساعات درس انشا لازم است کتابخانه را به کلاس ببريم و يا بهتر از آن دانش آموزان را به کتابخانه ببريم. با مطالعه کتاب و مجلات گوناگون غير درسي و نوشتن خلاصه يا ارائه نتيجه اي از مطالب خوانده شده و بيان آن براي ساير دوستان علاوه بر افزايش عمق يادگيري ، مهارت در نوشتن و خلاقيت را در دانش آموز پرورش مي دهيم.
6. تغيير نام درس هنر به پرورش خلاقيت
متأسفانه هنوز هم در برخي مدارس شاهد آن هستيم که از درس هنر به نحو شايسته استفاده نمي شود. استفاده از نيروهاي غير تخصصي درتدريس اين رشته يا استفاده از ساعت درس هنر براي جبران عقب ماندگي در ساير دروس کار بسيار خطا و نابجايي است. البته تغيير عنوان درس به تنهايي حلال مشکل نيست بلکه با توجه به تنوع در دنياي کنوني و مهارت ها
و هنرهاي مختلفي که در جامعه رايج است ، استفاده از هنرهاي سنتي مانند خط و نقاشي در کنار هنرهاي گلسازي ، سفالگري ، طراحي روي سفال ، ساخت پازل يا تابلوهاي چوبي و... از فعاليت هايي است که مي توان ابتکار و خلاقيت را در دانش آموزان پرورش داد. در ضمن چنانچه زمينه را براي نمايش گذاردن آثار و هنرهاي دانش آموزان براي ساير
دانش آموزان و اولياي آنان فراهم کنيم در پرورش ابتکار و خلاقيت دانش آموز گام درستي برداشته ايم.
خلاقيت توانايي و استعدادي است که در نوع بشر عموميت دارد و در پرورش اين استعداد عواملي چون مهارت يابي ، آموزش پذيري ، سطح دانش و آگاهي ، ميزان تجربه، خطر پذيري و نترسيدن از اشتباه و شکست تأثير دارند. تعدادي از راهبردهاي رشد خلاقيت در دانش آموزان به شرح زير مي باشد.
روش تلفيقي
تلفيق به طور کلي به معناي درهم آميختن و ارتباط دادن حوزه هاي محتوايي است که غالبا مجزا از يک ديگر در برنامه درسي مدارس گنجانده مي شود. طراحي برنامه درسي تلفيقي با روش هايي گوناگون صورت
مي گيرد که هر يک ويژگي ها، قابليت ها و امتيازات خاصي دارند.
(هنري، 1985): تلفيق به شيوه اي مي گويند که در آن بخش هاي وابسته به هم در يک کل بزرگ تر مرتبط مي شوند يا يک رابطه متوازن با يک ديگر برقرار مي کنند.
(مهر محمدي، 1379): تلفيق به معني درهم آميختن موضوعات درسي يا حوزه هاي محتوايي که در نظام هاي آموزشي سنتي، به طور جداگانه و مجزا از هم، در برنامه درسي مدارس گنجانده شده اند.
ضرورت توجه به تلفيق
1- چگونگي يادگيري در محيط هاي آموزشي با نحوه يادگيري طبيعي هماهنگي ندارند. افراد در مدرسه يا مباحث مختلف در قالب زنگ هاي محدود سروکار دارند، در حالي که در وراي مدرسه، با مسائل جاري زندگي در تماميت آن و خارج از مرزبندي هاي تصنعي حوزه دانش روبرو هستند. حاميان تلفيق، ارتباط ميان حوزه هاي معرفتي را که مورد غفلت واقع شده در حل مسائل و معضلات زندگي مهم مي دانند (جي کوبز، 1989)
2- اعتقاد بر اين است که خارج ساختن محتوا از حالت خشک، بي روح، مجرد، انتزاعي و در نتيجه بدون معنا براي دانش آموزان از برترين ويژگي تلفيق است.
3- اختصاص يک زنگ (50-40 دقيقه) به هر ماده درسي از سويي و کثرت مواد درسي ديگر، سبب شده است تا برنامه درسي تکه تکه شده و دانش آموزان با تمام وجود، قسمت قسمت شدن افراطي زمان آموزش را تجربه کنند (جي کوبز، 1989)
4- توسعه توقف ناپذير علوم در حالي که ظرف زماني آموزش
سال هاست تقريبا دست نخورده باقي مانده مدارس را دچار بحران نموده و تلفيق تنها چاره ايجاد تناسب ميان ظرف و مظروف است (جي کوبز 1989). همچنين دريک (1993) مي گويد: بديهي است که نمي توانيم با سرعت افزوده شدن به دانش، برنامه هاي درسي را حجيم تر کنيم، بلکه بايد افزودن از طريق کاستن را پيشه خود سازيم. تلفيق منجر به پرورش تفکر ياد گيرندگان مي شود.
انواع و اشکال تلفيق
(کيس case، 1992) به چهار نوع تلفيق درسي به شرح زير اشاره مي کند:
1- تلفيق محتوا
2- تلفيق مهارت ها و فرآيندها
3-تلفيق مدرسه و فرد
4) تلفيق گرائي
رويکرد برنامه درسي تلفيقي
گلاثورن (1994)، رويکردهاي تلفيق برنامه درسي را در دو دسته کلي تقسيم مي کند:
الف- تلفيق برنامه درسي، در حالي که مواد درسي مجزا حفظ مي شود که خود به چهار دسته تقسيم مي شود:
1- ارتباط دو ماده درسي، به طوري که محتواي مشابه، در يک زمان تدريس شود مثلا در کلاس رياضي به دانش آموزان عملياتي که براي کلاس علوم مورد نياز است تدريس شود.
2- تلفيق مهارت هايي که رشته ها را درمي نوردد، مانند خواندن، نوشتن، تفکر، يادگيري. برخي صاحب نظران آن را برنامه «درسي جوش خورده» مي خوانند.
3- تلفيق درون رشته ها، مانند کل زبان يا علوم يک پارچه (واحد). براي مثال: معلم به جاي اين که نوشتن را جداي از خواندن تدريس کند، اين دو جنبه مهارت هاي زباني را تلفيق کند.
4- تلفيق غيررسمي: در تدريس يک درس از محتواي درس ديگر استفاده مي شود. مثلا در حالي که معلم ابتدايي، مطالعات اجتماعي تدريس مي کند، دانش آموزان داستان هايي درباره آن دوره مورد مطالعه را بخوانند.
ب: تلفيق دو ماده درسي يا بيشتر
توصيه به معلمان:
- به عنوان معلم شخصاً به فعاليت هاي خلاق علاقه نشان دهيد و با دانش آموزان خود در انجام تمرينات خلاقيت مشارکت نماييد.
- در مورد ماهيت خلاقيت و مفاهيم آن، به دانش آموزان اطلاعات لازم را بدهيد.
- در کلاس خود تا حد امکان از وسايل و روش هاي آموزشي ديداري- شنيداري استفاده کنيد.
- براي تخيلات و افکار نو دانش آموزان ارزش و احترامي ويژه قائل باشيد.
- در کلاس خود فضايي براي ابراز شوخ طبعي پديد آوريد و اين حس را در خود و دانش آموزان خود فعال نگاه داريد.
- به دانش آموزان بياموزيد که افکار و رفتارهاي خود را بيش از حد مورد قضاوت و ارزش يابي قرار ندهند.
- با دانش آموزان خود از روش پرسش و پاسخ استفاده کنيد و آن ها را به پرسيدن سؤالاتشان ترغيب نماييد.
- آن ها را عادت دهيد که براي حل مسائل، همواره راه هاي متعددي را جست وجو کنند.
- تفاوت هاي فردي ميان دانش آموزان را در نظر داشته باشيد و به فرديت هر يک از آن ها احترام بگذاريد.
- تا حد امکان به دانش آموزان امنيت و آزادي عمل بدهيد و از وضع مقررات خشک و محدودکننده در کلاس خودداري کنيد.
- دانش آموزان را به دست کاري و تغيير عقايد و اشيا تشويق کنيد.
- آن ها را به مطالعه و کسب اطلاعات در زمينه هاي مختلف ترغيب نماييد.
- اهميت خلاقيت و آثار و نتايج ارزشمند تفکر خلاق را براي آن ها تبيين کنيد.
- آن ها را با زندگي نامه هاي افراد خلاق تاريخ آشنا نماييد.
- دانش آموزان خود را با مسائل حل نشده روبه رو کنيد و از آن ها راه حل هاي جديد بخواهيد.
نتيجه گيري
همانطور که مي دانيم سئوال در واقع انعکاسي از مغز تشنه اي است که مي خواهد با دريافت جواب از فردي که بهتر از او مي داند، خود را سيراب کند. اگرچه احتياج بايد فوراً برآورده شود ولي کمي مکث بين سؤال و جواب، غالباً مي تواند افکار و ايده هاي مفيدي براي مباحثه به بار آورد.
مربي بايد، هنگام جواب دادن به هر سئوال کودک، او را به سوي معماهاي تازه تر بکشاند تا ذهنش خودآگاه يا ناخودآگاه، مشغول کنکاش و جستجو باشد، روي اين اصل، از بکار بردن کلماتي از قبيل بلي، خير، البته، هرگز، مطمئنا و امثال آن بايد اجتناب شود. اين نوع جوابها چشمه جوشان کنجکاوي کودک را ارضا نمي کند.
به علاوه به او مي آموزد که براي هر مساله مشکلي در زندگي، فقط به دنبال يک راه حل بگردد و از امکانات مختلف و متعددي که ممکن است براي حل آن مشکل وجود داشته باشد، غافل بماند. سئوال انعکاس کنجکاوي هاي ذهني کودک است و پاسخ بايد بين معلومات تازه و معلومات قبلي کودک ارتباط برقرار کند پاسخهاي ذکر شده کوتاه ، هيچ گونه ارتباط محکمي بين سئوال کودک و معلومات قبلي او برقرار نمي کند. در واقع سئوال فرد بي جواب مي ماند.
در کلاس بايد فضايي آزاد فراهم کنيم که مشوق کاوشهاي کنجکاوانه يادگيرندگان باشد. بايلر مي گويد: اگر مي خواهيد دانش آموزان تان مبتکر و مستقل انديش بار آيند، بايد محدوديت ها و قيد و بندهاي آموزشي در کلاس درس را به حداقل کاهش دهيد.
اگر دانش آموزان نگران شکست در فعاليتهاي يادگيري خود باشند يا اينکه پاسخهاي نادرست آنان در کلاس با تمسخر معلم و ديگر دانش آموزان مواجه شود، دانش آموزان در حل مسائل شان در کلاس به نحو خلاق موفق نخواهند بود.
بايد به کودکان نشان دهيم که عقايد آنان باارزش است. لازم است که والدين و مربيان نه تنها درباره امور و مسايلي که به کودک مربوط مي شود، بلکه درباره مسايل و امور خانه و مدارس که دخالت کودک در آنها شايسته است از او نظر بخواهند و عقايد او را هم مثل عقايد بزرگترها در حضور خود کودک به بحث و گفتگو بگذارند.
کودکاني که به نوعي خلاقيت آنها برانگيخته شده است، روابط و مفاهيمي را مي بينند و درک مي کنند که والدين و مربيان آنها ممکن است درک نکنند و گاهي چنان عقايدي را مطرح مي کنند که بزرگترها قادر به ارزشيابي و جايگزيني آن نيستند. ترغيب کودکان به ابراز عقايد نو و غيرعادي همراه با قدرداني از آنها، اصولي هستند که در تربيت خلاقيت بايد موردنظر باشند. اين نکته را بايد درنظر داشت که اگر آمادگي قبلي براي احترام به عقايد و افکار غيرعادي را نداريم، نبايد بروز و ظهور آن افکار را تشويق کنيم، زيرا بي اعتنايي نسبت به اين گونه عقايد، ضرر و زيانش بيشتر از آن است که ابراز نشود.
معلم به اين منظور مي تواند در جلسات درسي خود فرصتي را براي اظهارنظر آزاد مربيان عقايد و انديشه هاي متنوع در اختيار دانش آموزان قرار دهد و انديشه ها و عقايد و آزادانديشي آنها را مورد ستايش قرار دهد. همه روان شناسان وجود فضاي آزاد آموزشي را که در آن ابراز عقايد مختلف دانش آموزان وجود فضاي آزاد آموزشي را که در آن ابراز عقايد مختلف دانش آموزان با تأييد و خوشرويي معلمان و ديگران موجه مي شود، يکي از عوامل مهم رشد استقلال فکري مي دانند.
يکي ديگر از روشهاي پرورش خلاقيت، اين است که از کودکان بخواهيم جملات ناتمام، داستانهاي ناکامل و نقاشيها و تصاوير نيمه تمام و مبهم و حتي اشياء نيمه کاره را کامل کنند. کودک در چنين مواردي، سعي مي کند
منتهاي ابتکارات خود را براي تکميل مطالب يا شيء ناتمام به کار برد. براي مربي محتواي قسمت تکميل شده نبايد چندان مهم باشد، بلکه:
- روش و چگونگي تکميل در درجه اول اهميت قرار دارد.
- تکميل کردن، قواي خلاقه کودک را به کار مي گيرد.
- کودک اندوخته معلومات خود را به منصه ظهور مي رساند.
- کودک اندوخته معلومات خود را تجربه مي کند.
معلمان بايدعلاوه بر شرايط معمول و موقعيت هاي متداول آموزش رسمي، براي دانش آموزان فرصت هاي تازه و متنوعي نيز فراهم آورد. به عنوان مثال: در درس علوم، از دانش آموزان بپرسند اگر نيروي جاذبه وجود نمي داشت چه اتفاقاتي براي انسان مي افتاد؟ بيشتر سؤالها را با (چگونه و به چه طريق) شروع کنيد تا دانش آموزان به طرح فرضيه بپردازند، به استنباط دست بزنند و اطلاعات خود را براي تبيين پديده هاي تازه به کار برند.
- سؤالهايي مطرح کنيد که تعداد زيادي جواب داشته باشند سؤالهايي که تنها يک جواب داشته باشند، به (تفکر همگرا) مي انجامند، اما سؤالهايي که داراي جوابهاي زيادي باشند ، مشوق (تفکر واگرا) هستند.
تخيل و فکر زيربناي خلاقيت است، زيرا هر اندازه شخص بتواند راجع به موضوعي تا آن جا که ممکن است مطالب تازه در ذهن خود بپرورد، به همان اندازه امکان انتخاب او بيشتر است، اما تخيلي که زيربناي خلاقيت است محدود مي باشد و در آن امکانات اجرايي مطالب پرورده شده مورد نظر قرار مي گيرد.
تورنس مي گويد: تفاوت عمده بين فکر تخيلي بيماران رواني و فکر خلاق شخص سالم در اين است که:
الف- بيمار رواني جلوي قوه تخيل خود را رها مي کند و هرگز درصدد وارسي و تجديدنظر تخيلات خود برنمي آيد.
ب- شخص سالم، تفکر خلاق خود را محدود مي سازد و فقط درباره موضوع معيني به ايده آرايي مي پردازد و هر چند گاه يکبار ايده هاي خود را ارزشيابي مي کند و فقط به دنبال ايده هايي مي رود که او را آسانتر به هدف مي رسانند.
به نقل از سايت فکر نو
منابع:
قاسم زاده حسن (مترجم)، 1375، استعدادها و مهارتهاي خلاقيت و راههاي آزمون و پرورش آن، نوشته ئي پال تورنس. تهران: دنياي نو.
سليماني افشين، 1381، تمرينات و روش عملي پرورش خلاقيت براي معلمان و مربيان، تهران: انتشارات انجمن اولياء و مربيان
شيخ الاسلامي، بهنوش (مترجم)، 1376، راهنماي اجراي ايده هاي معلم، نوشته لئونارد جي باسيل، آن اس سرناک، تهران: انتشارات مدرسه
جواديان، مجتبي (مترجم)، (1372)، آموزش رفتار خلاق و استعدادهاي درخشان در دانش آموزان، نوشته شل کراس، مشهد: آستان قدس رضوي
والفي، مهدي (مترجم)، 1375، پرورش استعداد همگاني ابداع و خلاقيت، نوشته الکس اس اسبورن. تهران: نيلوفر حسيني، افضل السادات (1378)، ماهيت خلاقيت و شيوه هاي پرورش آن، مشهد: آستان قدس رضوي
سيف علي اکبر، 1379، روان شناسي پرورشي، تهران، آگاه
روش تلفيقي، جزوه گروههاي آموزشي

----------------------
این مطلب را در سایت خود درج کنید


جهت درج این مطلب در وب سایت خود,
متن زیر را کپی و در مطالب سایت خود وارد نمایید.
پیش نمایش :


 
مطالب مرتبط :

» مشکلات مدارس در پرورش خلاقيت

مشکلات مدارس در پرورش خلاقيتکودک هنگام تولد میزانی از خلاقیت را با خود به همراه می‌آورد و در حدود ۲سالگی این خلاقیت نمود ظاهری پیدا...

» خلاقيت در کودکان

خلاقيت قابليتي است كه در همگان وجود دارد اما نيازمند پرورش و تقويت است تا به سر حدشكوفايي برسد. فرد خلاق كسي است كه از ذهني جستجوگر و...

» خلاقيت اجتماعي در كودكان پيش‌دبستاني

مقدمه:نياز به پرورش تفكر خلاق در كودكان براي رويارويي با مسئله و حل آن در موقعيت‌هاي گوناگون اجتماعي، شناختي و هيجاني ضرورتي...

» عبور از کلیشه هاو خلاقیت

فرشته معتمدی‏ معلم  راهنمایی-رشد معلم شماره 210خلاقیت از مهم‏ترین فعالیت‏های انسانی است و داشتن خلاقیت برای مردم،خصلتی نیکو...

» عوامل موثر در خلاقيت

خلاقيت هنري است نهفته در اعماق وجود انسان كه با تلاش فرد و آموزش ديگران شكوفا مي‌شود و مي‌توان آن را با پله پله و قدم به قدم در عرصه وجود و...

» روش‌هاي پرورش خلاقيت در دانش‌آموزان

چه چيزي افراد را بسيار خلاق مي‌سازد؟ احتمالاً پاسخ به اين سؤال به سال‌ها تحقيق نياز دارد. فقط بخش كوچكي از افراد جامعه دست به تلاش‌هايي...

» روش‌هاي پرورش خلاقيت كودك

جام جم آنلاين: يكي از بهترين شيوه‌ها براي پرورش خلاقيت كودك، اين است كه خودتان هم در دنياي تخيلي او حضور داشته باشيد و با او همراه...

» عوامل مؤثر در پرورش خلاّقيت دانش‌‌آموزان

بــراي پــرورش خـــلاقيت، لازم اسـت روش‌هاي تدريس اکتشافي و فعال که مبتني بر فعاليت دانش‌آموز است، محور تدريس قرار گيرد تا بتوان به...

افزودن نظر
کد امنیتی
بازنشانی

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی


سخن روز

مونتسکیو

آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق میگردد ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشکل است زیرا او دیگران را خوشبخت تر ازانچه هستند تصور میکند

اطلاعات سايت

اعضا : 46
مطالب و محتوا : 1306
مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 8104164

نظرسنحی

ارزیابی شما از عملکرد وزارت آموزش و پرورش چیست؟
 

روز شمار

 
سه شنبه
1396
ارديبهشت
5
 

عضویت و ورود به سایت

با سلام عضویت شما راگرامی می دارم .

منتظر بازدید مجدد شما از سایت مقالات آموزشی و فرهنگی و نظرات سازنده تان می باشم محمود حسینی

آمار بازديدكنندگان

بازديد امروز544
بازديد ديروز :126
بازديد اين ماه :8850
بازديد كل :444621
بيشترين بازديد روزانه :1490