بانک مقاله های آموزشی و فرهنگی

وب سایت شخصی محمود حسینی

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
صفحه نخست معلم و مشاهیر تعلیم و تربیت در باره معلم معلمان ‌ ‌و ‌‌گـروه‌های‌ آموزشی


معلمان ‌ ‌و ‌‌گـروه‌های‌ آموزشی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
میانگین امتیار کاربران: / 2
ضعیفعالی 

معلمان ‌ ‌و ‌‌گـروه‌های‌ آموزشی
فهیمه رضایی نیارکی - سوسن لائی

پیشرفت هرجامعه تا حدود زیادی به آموزش‌ و پرورش‌ آن جامعه بـستگی دارد.هـرچه سـطح کیفیت آموزشی بالاتر برود، به همان نسبت بهره‌وری در تمام‌ زمینه‌ها افزایش می‌یابد و جامعه در مسیر مـوفقیت گام بر خواهد داشت.

نظام‌ آموزش و پرورش دارای‌ واحدهای‌ متفاوتی است که هریک کارکردهای خـاصی دارند.یکی از این واحدها،واحد نـظام آمـوزشی است که خود شامل زیرواحدی به نام گروه‌های آموزشی است.هدف اصلی گروه‌های آموزشی،شناساندن بهترین راهبردها،بازنگری در نظام‌آموزشی،اصلاح کتاب‌های درسی‌ و ارائه‌ی پیشنهادهای مؤثر در امر آموزش است.تصمیم‌گیری‌ها در گروه‌های آموزشی با مشارکت دبیران و سرگروه‌های آمـوزشی صورت می‌گیرد.این جلسات در طول سال تحصیلی تشکیل می‌شود و جدیدترین یافته‌های علمی از‌ طریق‌ این هسته‌ها به معلمان ابلاغ می‌گردد. همچنین نظریات،طرح‌ها و پیشنهادهای معلمان در مورد کتاب‌های درسی و روش تدریس مطرح می‌گردد و چنانچه قابل اسـتفاده بـاشد،برای اخذ تصمیمات بعدی،به اداره‌ی آموزش‌ و پرورش استان ارسال می‌شود.پیشرفت نظام آموزش و پرورش همبستگی گروه‌های آموزشی از طریق ارائه‌ی طرح‌ها،راه‌حل‌ها، پیشنهادها و اقدامات لازم میسر می‌شود و اولین کسی که از این تحول سود‌ خواهد‌ جست،معلم است.با وجـود آنـ‌که نظام آموزش و پرورش برای جلسات گروه‌های آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری کرده و تمهیداتی برای برگزاری آن فراهم آورده است،متأسفانه هنوز معلمان به این جلسات‌ علاقه‌ی‌ زیادی‌ نشان نمی‌دهند و عده‌ای،جلسات را‌ سودمند‌ نمی‌دانند‌ و از شرکت در آن امتناع می‌ورزند.بنابراین،همیشه ایـن سـؤال مطرح است که چرا معلمان به این جلسات علاقه‌ی کافی نشان نمی‌دهند؟

پژوهشی‌ در‌ زمینه‌ی شناسایی عوامل مؤثر در انگیزش دبیران برای‌ شرکت‌ در مجامع علمی انجام شد که از نوع تحقیق توصیفی زمـینه‌یابی بـود.ابزار گـردآوری در این پژوهش،شامل یک پرسش‌نامه‌ی 10‌ سـؤالی‌ بـا‌ طـیف لیکرتی و یک سؤال باز پاسخ بود.این پرسش‌نامه از‌ روایی و اعتبار لازم برای اجرا در گروه نمونه برخوردار بود.بنابراین،در بین یک نمونه‌ی 100 نفری،که از طریق‌ نـمونه‌گیری‌ خـوشه‌ای‌ انـتخاب شده بودند،به اجرا درآمد.بعد از اجرای پرسش‌نامه، داده‌های خـام اسـتخراج‌ و برای بررسی پرسش‌های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و نتایج زیر به دست‌ آمد:

1.مهم‌ترین‌ عوامل انگیزشی مؤثر در شـرکت مـعلمان در مـجامع علمی، به ترتیب شامل‌ دعوت‌ از‌ استادان مجرب برای ارتقای سـطح آگاهی معلمان شرکت‌کننده در مجامع،علاقه به شرکت در مجامع‌ علمی،ارائه‌ی‌ تقدیرنامه‌ و ارسال دعوت‌نامه برای معلمان شرکت‌کننده در مجامع است.

2.از دیگر عوامل مـؤثر در‌ شـرکت‌ مـعلمان در مجامع علمی،در نظر گرفتن مشارکت آنان به صورت یک امتیاز و تـأثیر‌ ایـن‌ امتیاز در ارزشیابی مدیر از آنان است.

3.برگزاری این جلسات هنگام صبح،یکی دیگر از‌ عوامل‌ مؤثر دانسته شده است.زیرا در ایـن زمـان،معلمان انـرژی و انگیزه‌ی بیشری برای شرکت‌ در‌ مجامع‌ دارند.

4.مقایسه‌ی سه عامل انگیزش،ارزشیابی و زمان نشان داد کـه عـامل انـگیزش،در مقایسه با سایر‌ عوامل،اهمیت‌ بیشتری دارد و باید در بحث مشارکت معلمان در مجامع علمی،به این‌ عامل‌ تـوجه‌ بـیشتری شود.

بـا توجه به نتایج به دست آمده،پیشنهاد می‌شود:

برای هرچه مفیدتر شدن جلسات‌ مجمع‌های‌ علمی‌ و بـیرون آمـدن از یک‌نواختی،جلسات با استفاده از جدیدترین دست‌آوردهای تدریس و دانش‌ تخصصی و با حضور صاحب‌نظران برگزار شود.

در نـظر گـرفتن امـتیاز مادی و معنوی برای معلمان‌ رغبت‌ آنها را برای شرکت در جلسات گروه‌های آموزشی افزایش می‌دهد.

اعطای امـتیاز‌ و تـشویق و تقدیر از دبیرانی که با‌ گروه‌های‌ آموزشی‌ همکاری دارند و با ارائه‌ی نظریات خود‌ راهـ‌گشای‌ مـشکلات آمـوزشی دبیران هستند،در ایجاد انگیزه برای شرکت آنان در مجامع موثر است.

سازمان‌ آموزش و پرورش می‌تواند با‌ توجه‌ بـه پیـشنهادهای‌ ارائه‌ شده‌ و سایر پیشنهادها در این زمینه،تمهیداتی‌ برای‌ ایجاد انگیزه در معلمان جهت شـرکت فـعال‌تر در مـجامع علمی بیندیشد و باعث‌ رونق مجامع و به دنبال آن‌ توسعه‌ی نظام آموزشی شود.

این مطلب را در سایت خود درج کنید


جهت درج این مطلب در وب سایت خود,
متن زیر را کپی و در مطالب سایت خود وارد نمایید.
پیش نمایش :


 
مطالب مرتبط :

» آمـوزش‌ مـعلمان‌ در‌ ژاپن

 آمـوزش‌ مـعلمان‌ در‌ ژاپن--------------------------اعظم ملایی‌نژاد«تـربیت معلم»را می‌توان از جمله حساس‌ترین و مهم‌ترین‌ مؤلفه‌های...

» آسیب‌شناسی شغلی معلمان

 آسیب‌شناسی شغلی معلمان-----------------یوسف زارع نبیلیانسرآغازتمام سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اذعان دارند که آموزش‌وپرورش، تنها یا لا...

» فداکاری آخرین درس معلم

 فداکاری آخرین درس معلمهنوز صدایش را به همان وضوح می‌شنوم؛‌ معلم که نه، مراد دوران کودکی‌ام بود. می‌خواستم بزرگ که شدم، مثل او لباس...

» معلمان فکور

معلمان فکور (نگاهی به دیدگاههای جدید در زمینه نقش وظایف معلمان) /نویسنده : مجدفر،مرتضی/تفکر ‌‌خـلاّق،مهم‌ترین‌ ویژگی‌ معلّمان قرن...

» تأثیر علاقه و انگیزه در انتخاب و موفقیت شغل معلمی

تأثیر علاقه و انگیزه در انتخاب و موفقیت شغل معلمیپری‌چهر سلطانی خراجی-شهرکردمقدمه‌در دههء پایانی قرن بیستم،برای بسیاری‌ از‌...

» بررسی نوآوری ها و ارتقای جایگاه معلمان در چند کشور جهان

بررسی نوآوری ها و ارتقای جایگاه معلمان در چند کشور جهان نویسنده : سمیعی،مرتضیمرتضی سمیعیسرآغازدر‌ قرآن‌ کریم،بسیاری‌ از امور و افراد و...

» 50 ويژگي معلم موفق

‏‎ 50 ويژگي معلم موفقعلي پورعليرضا توتکله - کارشناس ارشد علوم تربيتي  ويژگي هاي معلم موفق1 – باخصوصيات رشد و احتياجات فراگيرندگان در...

» چگونه کلاس درس جذاب داشته باشيم

چگونه کلاس درس جذاب داشته باشيمهر معلمي با بالا رفتن تجربه اش پي خواهد برد که بايد به برخي کارهاي ضروري در کلاس درس توجه نمايد ، بعضي...

» معلم ‌ ‌‌‌در‌ مـقام تصمیم‌گیرنده

معلم ‌ ‌‌‌در‌ مـقام تصمیم‌گیرندهآمنه احمدیتحقیقات نـشان داده است زمانی که مـعلمان در جـریان تدریسی پویا قرار می‌گیرند و از طریق...

» یونسکو و پنجم اکتبر ، امروز روز جهانی معلم است

یونسکو و پنجم اکتبر ، امروز روز جهانی معلم است شیرزاد عبداللهیسیزدهم مهرماه برابر با پنجم اکتبر ، از سوی یونسکو روز جهانی معلم نامیده...

افزودن نظر
کد امنیتی
بازنشانی

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

آخرین مطالب بازدید شده


سخن روز

ارسطو

کسی که به امید شانس نشسته باشد سالهاست که مرده است .

اطلاعات سايت

اعضا : 46
مطالب و محتوا : 1306
مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 8101267

نظرسنحی

ارزیابی شما از عملکرد وزارت آموزش و پرورش چیست؟
 

روز شمار

 
دوشنبه
1396
ارديبهشت
4
 

عضویت و ورود به سایت

با سلام عضویت شما راگرامی می دارم .

منتظر بازدید مجدد شما از سایت مقالات آموزشی و فرهنگی و نظرات سازنده تان می باشم محمود حسینی

آمار بازديدكنندگان

بازديد امروز122
بازديد ديروز :115
بازديد اين ماه :8302
بازديد كل :444073
بيشترين بازديد روزانه :1490